Partij voor de Informatiesamenleving (pvdi)

Van de website:

Een 30-tal bekende en minder bekende Nederlanders, waaronder Wim Deetman, Tineke Netelenbos en Roel Pieper, hebben het initiatief genomen voor de Partij voor de Informatiesamenleving (pvdi). Het doel van deze partij is om bestaande politieke partijen te bewegen daadwerkelijk interactie aan te gaan met mensen. Het gaat dus om de versterking van de democratie. De Nederlandse democratie en samenleving hebben zo’n nieuwe interactieve impuls nodig. De pvdi wil die geven met drie i’s als gereedschap: informatie, innovatie en ict.

Opnieuw een initiatief dat smoort in goede bedoelingen? Ik weet het niet. De aanwezigheid van bekende mensen is geen garantie voor succes, temeer daar de genoemde namen wisselende reacties oproepen. Het is ook niet zo moeilijk achter de doelstellingen van deze partij te staan. Wie is er tegen meer transparantie, benutten van maatschappelijke kansen en kiezen op afstand?

Overigens is er op die openheid wel wat af te dingen. Uit het programma, kopje overheid:

Punt 1. E-koa
EPN pleit er voor om middelen, mensen, geld en intellect in te zetten om onze samenleving flexibeler te maken.(..)

Punt 2. E-koa
EPN: De overheid moet durven innoveren, investeren en experimenteren met E-KOA. Om dit te stimuleren moet de overheid een subsidieregeling E-KOA in het leven roepen. Ten aanzien van de digitalisering van de overheid is het noodzakelijk meer gerichte investeringen te doen. Het is de vraag of de 18 miljoen voor KOA, zoals aangeduid in de nota contract met de toekomstђ, genoeg is. (..)

Ik weet niet wat EPN is. Ik weet niet wat E-Koa is. Ik weet niet waar en op welke manier meer flexibiliteit nodig is. Ik ken het contract met de toekomst niet. En wat is die 18 miljoen? Euro’s, centen, guldens?

Communicatie lijkt me belangrijk voor een nieuwe politieke partij. Helder communiceren. Op dat punt zou een politieke partij voor communicatie mijn voorkeur verdienen.

PvhC, Partij voor Heldere Communicatie. Wie doet er mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *