Ik ben enthousiast over Alphen aan den Rijn. Er is zoveel moois

Dit artikel verscheen 3 februari in het Witte Weekblad.

Nieuw hoofd Communicatie Marcel Hoogland:

‘Ik ben enthousiast over Alphen aan den Rijn. Er is zoveel moois’

Alphen aan den Rijn – “We communiceren voor en met de Alphense burgers.” Het nieuwe hoofd Communicatie Marcel Hoogland zegt het heel stellig. Hij vindt dat communicatie echt van twee kanten moet komen waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft: duidelijk randvoorwaarden voor de discussie, duidelijke inbreng van de betrokkenen en duidelijke beslissingen.

“Als je met mensen in gesprek gaat, moet van te voren precies helder zijn wat zij van het gesprek kunnen verwachten. Daarbij hoort ook het gegeven dat niet iedereen zijn zin kan krijgen en voorop moet staan dat in de gemeente de gemeenteraad de uiteindelijke beslissingen neemt.” Duidelijker kan hij het nauwelijks zeggen. Inspraak houdt geen dictaat van de insprekers in maar wel een serieus te nemen overweging.

Contacten

Marcel Hoogland ging na het VWO in Velsen naar Amsterdam om algemene economie te studeren. Hij vond dat wel gemakkelijk maar niet bijzonder boeiend en besloot daarom de tijd ook met andere activiteiten te doden, zoals onderwijs, journalistiek en politiek. Een tijd lang was hij zelfs actief in een politieke partij maar die activiteit heeft hij 10 jaar geleden opzij gezet om zich te kunnen concentreren op het communicatieve vak. Daaraan begon hij in beroepsmatig opzicht in Hoogeveen waar hij de gemeente onder meer het digitale tijdperk binnenloodste. Zo werkte hij mee aan de Digitale Stad Hoogeveen, een website die lange tijd in de top 3 van Webdam, een onafhankelijke lijst van digitale gemeenten, stond.

Na zijn werk in Hoogeveen stapte hij over naar Senter, een organisatie die zorgdraagt voor subsidieverstrekking en de uitvoering van fiscale regelingen voor het bedrijfsleven Bij deze organisatie deed hij leidinggevende ervaring op en ook hier was hij uiterst succesvol bij het opzetten van een nieuwe website. Uiteindelijk miste hij toch teveel het contact met het publiek en met de media. Na vier jaar rijksoverheid zocht hij daarom naar een functie als hoofd Communicatie in een middelgrote gemeente. Dat werd dus Alphen aan den Rijn.

Hij kende de stad aanvankelijk niet zo goed maar inmiddels heeft hij zich wel een beeld gevormd. Hij ziet zelfs enkele overeenkomsten tussen Hoogeveen en Alphen aan den Rijn. “Ook in Hoogeveen hadden we te maken met een grote kern en een paar kleinere. Bovendien had ook die stad een regiofunctie. Er is ook daar hard gewerkt aan vernieuwing van het stadshart. Er is een nieuw theater gekomen waarover veel mensen eerst heel sceptisch waren. Nu zijn ze er blij mee. Nieuw is daar ook de mooiste bioscoop tussen Groningen en Zwolle. De bevolking is er zeker even jeugdig maar over het algemeen minder welvarend. Marcel kan sinds enkele weken over Alphen aan den Rijn even enthousiast praten als vroeger over Hoogeveen. “Ik hoop dat ik dat enthousiasme een beetje kan overbrengen. We hebben hier zoveel moois: het stadhuis, het prachtige beeld Deadulus in de hal, de Oude Rijn en straks een mooi stadshart. En dan noem ik alleen nog maar het centrum.”

Energie

Communicatie lijkt voor Marcel een levensbehoefte te zijn, zo komt hij over. Het is dan ook geen wonder dat hij benieuwd is naar de reacties op de gemeentelijke communicatie, zoals de Weekaganda, de wekelijkse gemeentepagina.. “Ik hoop op ideeën en suggesties voor betere communicatie.” De Weekagenda is een van de middelen in in het hele interactieve proces, een voortgaande discussie tussen bestuur en burgers. “Natuurlijk is de interactiviteit pas enkele jaren echt goed op gang gekomen. Als voorbeeld geeft hij de buurtprojecten waarbij gemeente en bewoners gezamenlijk de omgeving aanpakken. “Heel goed en het kan allemaal zonder de gemeenteraad erbij te betrekken. Daardoor is ook een heel snelle uitvoering mogelijk.” Onder deze interactieve aanpak vallen ook de klankbordgroepen die in Alphen aan den Rijn sinds enige tijd functioneren. “Het is heel goed om de burgers in zo’n vroeg stadium te betrekken bij de gedachtenvorming. Zij mogen zo’n vergaande aanpak van de contacten met de gemeente ook verwachten. Ze betalen niet voor niets belasting aan de overheid, daar mag best wat tegenover staan. Aan de andere kant is het van groot belang dat de spelregels rond zo’n communicatie-activiteit bij alle partijen goed duidelijk zijn. Dat betekent dat de gemeente goed moet weten wat de verwachtingen van mensen zijn, het houdt ook in dat mensen weten hoever hun mogelijke invloed strekt.” Voor Marcel is in Alphen aan den Rijn de grote uitdaging te helpen verdergaande communicatie en gedachtenuitwisseling met de burger te realiseren.

Kaj Elhorst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *