Currently browsing author

Marcel

Website verplaatst

Vanaf vandaag staat dit domein op wpmudev hosting. Inclusief het gebruik van diverse plugins. Biedt veel mogelijkheden die tot nu toe niet haalbaar waren of geld kostten. Nu is het 50 euro per maand voor alle plugins, inclusief hosten van drie sites.