Opportunist Rutte heeft moeite met ja/nee

Vanavond was Rutte bij Barend en Van Dorp. Hij hoefde alleen maar ja of nee te antwoorden op simpele vragen. Maar dat ging hem boven de pet. Op de vraag of PvdA en VVD samen moesten regeren, reageerde hij met nee.

Even terug in de tijd…
Rutte was in 1989 voorzitter van de JOVD, een – toen nog – onafhankelijke politieke jongerenorganisatie met nauwe banden met de VVD. De JOVD is van oudsher pleitbezorger geweest van een kabinet zonder het CDA. Zij waren ook de initiatiefnemer van het Des Indes-beraad, een overleg van prominente leden van PvdA, D66 en VVD.

In mei 1989 viel het kabinet Lubbers op het reiskostenforfait. De jongerenorganisaties Jonge Socialisten, Jonge Democraten en de JOVD hadden al langere tijd goed en constructief overleg over een ‘paars’ regeerakkoord. Hun inzet voor de verkiezingen was erop gericht het CDA uit de regering te houden. Ook de VVD had aan den lijve ondervonden dat CDA’ers tamelijk onbetrouwbaar zijn.

Het mocht niet zover komen. Eerst was een kabinet CDA/PvdA nodig, maar vijf jaar later was Paars wel volgroeid en kwam het eerste blauw-rode (=paarse) kabinet tot stand. Rutte en vele anderen waren blij. En hoe er anno 2003 ook op terug gekeken wordt, paars heeft veel weten te bereiken, zeker op immaterieel gebied. Dat was met het CDA onmogelijk geweest.

Nu, 8 jaar later, is Rutte zijn geschiedenis vergeten. Hij blijkt een opportunist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *