PvdA verlaat neutraliteit en steunt de geallieerden

De PvdA-fractie gaf afgelopen nacht om 2.20 uur een reactie uit op de uitgebroken oorlog (zie onderaan).

Het lijkt dat de PvdA, nu het oorlog is, deze steunt.

Als reactie hierop heeft het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, dat zaterdag een vredesdemonstratie houdt, Wouter Bos van de genodigdenlijst gehaald. De PvdA heeft daarop haar steun ingetrokken en zal officieel nu niet meedoen.

Wouter Bos zelf noemt de reactie geen politieke steun. Wel hoopt hij dat “door daadkrachtig optreden van de VS de oorlog snel voorbij is.” (NRC)

Het getuigt van politieke flexibiliteit om op deze manier van standpunt te kunnen veranderen. Het zou van lef getuigen wanneer Bos bij zijn eerdere uitspraken zou blijven.

Zijn verklaring dat hij voortdurend heeft gezegd dat, ‘als de oorlog eenmaal begint, en hij zou moeten kiezen tussen Saddam Hussein en de geallieerden, dat hij dan de zijde van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zou kiezen’ zegt niets. Geen politicus in Nederland (inclusief Jan Marijnissen en Femke Halsema) kiest met het pistool op de borst voor Saddam Hoessein.

Maar dat is ook de vraag niet. Vraag is mag een land een ander land binnenvallen zonder VN-mandaat? Daarop is en blijft het antwoord nee. Het zou Bos (met in zijn kielzog Bert Koenders) sieren wanneer hij dat standpunt overeind hield.


>> start quote >>
Eerste reactie PvdA-fractie op het uitbreken van de oorlog in Irak

20-03-2003 02:20

Vannacht is de oorlog uitgebroken in Irak.

Wij betreuren dit en ervaren het als een nederlaag temeer omdat wij steeds duidelijk hebben gemaakt dat wij van mening zijn dat er nog mogelijkheden waren om de oorlog te voorkomen en een besluit van o.a. de Verenigde Staten buiten de Veiligheidsraad om niet konden steunen.

Nu de oorlog is uitgebroken en de gevolgen voor de betrokkenen dramatisch kunnen zijn, hoopt de PvdA-fractie vurig dat deze zo kort mogelijk zal duren en zo min mogelijk mensenlevens zal kosten.

Zoals wij in de debatten van de afgelopen maanden ook duidelijk hebben gemaakt, past in de thans ontstane situatie geen neutraliteit omdat Saddam Hussein daarbij de lachende derde zou zijn. Wij hebben tot in de laatste Kamerdebatten daarbij ook zelf gezegd dat als de oorlog eenmaal begint en wij moeten kiezen tussen Saddam Hussein of de geallieerden, ook wij zullen kiezen voor de geallieerden.

We gaan er daarbij dan vanuit dat de basisprincipes van proportionaliteit en het humanitaire oorlogsrecht worden gehandhaafd. Wij gaan er vanuit dat de Nederlandse regering zich vooral zal inzetten ten behoeve van een snelle aanvang van de wederopbouw van democratie en bestuur in Irak onder regie van de Verenigde Naties. Wij verzoeken de Nederlandse regering zich hiervoor in te zetten en initiatieven te nemen voor de opvang van slachtoffers en vluchtelingen.
<<  einde quote <<

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *