Vertrouwen via commitment

Donner en Leijnse hebben van Bos en Balkenende commitment gevraagd. Met dit commitment tonen ze vertrouwen in elkaar.

Ook als uit de doorrekening van het CPB zou blijken dat nadere ingrepen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld met het oog op werkgelegenheid of economische groei, zij daarvoor gezamenlijk een oplossing zoeken en de gemaakte politieke keuzen (met name over het begrotingsevenwicht en de uitgaven voor nieuw beleid) niet opnieuw ter discussie stellen.

Volgens de informateurs is dit nodig om elkaar het vertrouwen te geven in het succesvol voortzetten van de coalitievorming. De onderhandelaars hebben daarmee ingestemd.

Overleg verder vandaag
Balkenende en Bos onderhandelen vandaag over de zorg en het sociaal-economisch hoofdstuk van het programma.

De partijen zijn elkaar in de afgelopen dagen vergaand genaderd op een financieel kader dat voldoet aan de eisen die zij daaraan stellen. Daarbij gaat het vooral om afspraken over het begrotingsevenwicht in 2007 en over extra investeringen in zorg, onderwijs en arbeidsmarktbeleid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *